Samorządowe Przedszkole Nr 180

PROGRAM CZYTELNICZY 2023

 

PROGRAM CZYTELNICZY ,,MAGICZNA MOC BAJEK"

 

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek” czyli  Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni - V Edycja.

 

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Cele szczegółowe to:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2023 - maj 2024.

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • wykorzystanie literatury dziecięcej do zapoznania z różnymi wartościami tj.: szacunek, przyjaźń, tolerancja, szacunek wobec osób niepełnosprawnych, patriotyzm, życzliwość.
 • zapoznanie dzieci z opowiadaniami Pana Poety, który poprzez historyjki o ptakach przekazuje dzieciom różne wartości
 • przedstawienie dzieciom raz w miesiącu bajki z serii „Dobranocki z dawnych lat” np.: Krecik, Gąska Balbinka, Flinstonowie, Przygody kota Filemona … ( wg wyboru nauczyciela)

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU - TUTAJ