Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Kontakt
 
 
ZAJECIA DODATKOWE  i INNOWACJE PEDAGOGICZNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI:       

 
 Lekcje języka angielskiego są dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy i odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Nowatorski program nauczania  sprawia, że nauka języka angielskiego staje się także doskonałą zabawą. Na zajęciach wykorzystywane są takie elementy jak gry, zabawy i piosenki.
Zajęcia prowadzą wyznaczone panie w poszczególnych grupach wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
 
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 
Zajecia kompensacyjno-korekcyjne dla prawidłowego rozwoju i korekcji wad postawy. Gimnastykę we wszystkich grupach prowadzi p. Kasia.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg harmonogramu grup.
 
 
 
 
KÓŁKO MATEMATYCZNE 

 

 
Zabawy matematyczne dla ,,Mądrych głów"; czyli zajęcia dla dzieci, których poziom wykracza poza podstawę progarmową dla przedszkoli.
Prowadzi go p. Marzenka na grupie III (2 x w miesiącu) .
 
 
 
 
LEKCJE RELIGII
 
Odbywają się 1 raz w tygodniu w grupach V, VI  wg harmonogramu
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 
 
  ZAJĘCIA RYTMICZNE
 
Zajęcia prowadzone są przez panią Ewę  - 1 raz w tygodniu w środy wg ustalonego harmonogramu; we wszystkich grupach przedszkolnych.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

  • rozwijanie muzykalności dzieci
  • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
  • kształtowanie wrażliwości na muzykę
  • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form - zabawy ruchowe przy muzyce; naukę piosenek; grę na instrumentach w czasie zabaw, piosenek i tańców; zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej; naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci; zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

                
 INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"WYBIERAMY MUZYKOWANIE I TANIEC - KREATYWNE  PRZEDSZKOLAKI"
 
Program ma zachęcić dzieci do wyrazania siebie poprzez taiec, śpiew i prace plastyczne, jak rowniez do czerpania radości ze wspólnej żabawy
Prowadzi ją p. Magda na grupie VI ( 2 x w miesiącu)
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWEFormularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść