Samorządowe Przedszkole Nr 180

PROGR. ROZW. CZYTELNICTWA

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

 

To program uchwalony na lata 2021 -2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza placówka przeszła pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej, i tym samym uzyskała rządowe wsparcie w formie dotacji finansowej na realizację powyższego programu, w zakresie Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

W ramach programu zakupiono:

 • Literaturę dziecięcą, która promuje zdrowy styl życia a także porusza tematykę zdrowego odżywiania się;
 • Literaturę promującą dbałość o własne ciało i higienę;
 • Literaturę, która pomaga dzieciom zrozumieć świat i uczy, jak zachować się w trudnych sytuacjach;
 • Literaturę, która przybliży dzieciom świat przyrody i pomoże zrozumieć zagadnienia ekologii;
 • Literaturę, która pomaga dzieciom poznawać emocje oraz pokazuje jak sobie z nimi radzić;
 • Literaturę, która dostarczy dzieciom wiedzy na temat prawd moralnych;
 • Literaturę, która uczy najważniejszych zasad w codziennym życiu;
 • Literaturę ukazującą ważne wartości, takie jak rodzina, przyjaźń, dobro i zaufanie
 • Teatrzyki Kamishibai wraz z pięknie ilustrowanymi bajkami;

W ramach  programu zaplanowano realizację działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci:

 • Wyjścia do biblioteki publicznej i udział w warsztatach bibliotecznych;
 • Zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Bajkowy bohater”;
 • Popołudniowe czytanie bajek i opowiadań przez chętnych rodziców i zaproszonych gości;
 • Zorganizowanie kącików książek w salach oraz doposażenie już istniejących o książki zakupione w ramach programu;
 • Zorganizowanie  kiermaszu książek przy współudziale księgarni taniej książki „Tuliszków”;
 • Udział w projekcje czytelniczym „Co słonko widziało?”;
 • Dalsza realizacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Zorganizowanie w grupie dzieci najmłodszych „Kącika Kici Koci” w oparciu o zakupione książki, codzienne czytanie dzieciom;
 • Opracowanie w poszczególnych grupach regulaminu „Kodeksu małego czytelnika”;
 • Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zakupionego teatrzyku kamishibai;
 • Zorganizowanie quizu: „Mistrz dobrych manier” na podstawie wybranych pozycji zakupionych książek;
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego „W krainie Brzechwy” – ilustracja do wybranego wiersza;
 • Wykorzystanie zakupionych książek jako nagrody w konkursach ;
 • Przeprowadzenie konkursu recytatorsko – wokalnego na podstawie literatury - „Dobre maniery na wesoło”;
 • Wykorzystanie zakupionych pozycji do przeprowadzenia zajęć dotyczących tematyki przyrodniczej i ekologicznej, tematyki związanej z emocjami i wartościami;

Działania dotyczące realizacji w/w programu prezentujemy poniżej

 

..............................................................................................................

 

Zajęcia biblioteczne:

 1. „Poznajemy bibliotekę”

W czasie zajęć przedszkolaki zapoznały się z biblioteką – jej zbiorami oraz zasadami korzystania i poszanowania książek. Dowiedziały się co to jest czytelnia i czemu służy, a także kto to jest bibliotekarz i czym się zajmuje.

                                                

 1. „Droga książki do czytelnika”

Dzieci w czasie zajęć poznały drogę powstania książki od momentu napisania tekstu do czasu trafienia jej w ręce czytelnika. Zajęcia przybliżyły dzieciom podstawowe elementy budowy książki oraz zawody ludzi związanych z jej powstawaniem. Przedszkolaki miały okazję poznać sposoby dystrybucji książek a w czasie warsztatów wykonały piękne zakładki do książek oraz bardzo pomysłowe projekty okładek.