Samorządowe Przedszkole Nr 180

REKRUTACJA 2024/2025

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 180 informuje, że wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzili wolę przyjęcia, w związku z tym nasza placówka nie rozpoczyna rekrutacji uzupełniającej.

Lista wolnych miejsc w samorządowych przedszkolach podana jest na stronie rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl 

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się w tych placówkach od 20.V-3.VI -  przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.

 

..........................................................................................................................................

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w dniach:

22 kwietnia - 7 maja 2024r.  do godz. 15.00

Wolę przyjęcia dziecka, rodzic będzie mógł potwierdzić poprzez wypełnienie druku oświadczenia: druk do pobrania

 

Dokument można złożyć osobiście lub przesłać skan na adres p180@mjo.krakow.pl w temacie wiadomości wpisując POTWIERDZENIE WOLI

 

Niepotwierdzenie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

8 maja 2024 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

 

Lista wolnych miejsc w przedszkolach zostanie opublikowana na stronie internetowej rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl  8 maja o godz. 9.00 – czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

 

 

 

.........................................................................................................................

 

 

D Z I E Ń    O T W A R T Y

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU  NR 180

Dnia 9.03.2024r. (sobota) w godz9.30 - 11.00 zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziców do odwiedzenia przedszkola i udziału w zajęciach otwartych.

Dla dzieci będzie to wspaniały moment , aby pobawić się z rówieśnikami, a dla rodziców okazja do zwiedzenia przedszkola, zapoznania się z ofertą wychowawczo-edukacyjną oraz uzyskania wszelkich dodatkowych informacji.

*Prosimy zabrać dla dzieci i rodziców obuwie na zmianę

.................................................................................................................................................

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024r.

druk do pobrania: https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/deklaracja-2024.pdf

....................................................................................................................................................................

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola znajduje się na stronie http://krakow.formico.pl/ .

Rejestracja wniosków  rozpoczęła się 1 marca 2024r., zapisy odbywają się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
......................................................................................................................................................................................

 

ZAPRASZAMY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI i ICH RODZICÓW  DO ODWIEDZENIA PRZEDSZKOLA JUŻ DZIŚ, 

OGLĄDAJĄC PONIŻEJ ZDJĘCIA  NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

Galerie

PRZEDSZKOLNE SALE

ZAPRASZAMY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI i ICH RODZICÓW DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z NASZEGO PRZEDSZKOLA .

DO ZOBACZENIA JUŻ WKRÓTCE :))