Samorządowe Przedszkole Nr 180

PROGNOZA POWIETRZA

 
   AKTUALNA PROGNOZA 
 ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA DLA KRAKOWA 
 
 
 
PROCEDURY INFORMACYJNO -OSTRZEGAWCZE
PRZY PRZEKROCZENIU POZIOMU STĘŻEŃ PYŁU