Samorządowe Przedszkole Nr 180

DOKUMENTY i UPOWAŻNIENIA

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI PRZEDSZKOLA 
 
 

1. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

 
2. STATUT PRZEDSZKOLA 2024.
jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i zasady jego działania
 

3. REGULAMIN ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA i TURYSTYKI

     ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

 
4. KONCEPCJA PRACY NA LATA 2019 - 2024
to ogólny plan działania społeczności przedszkolnej. Jest jak drogowskaz, który wskazuje kierunki pracy i rozwoju wszystkim jego członkom. Uświadamia celowość i wartość działania. Umożliwia wprowadzanie zmian i przyczynia się, przy wspólnym zaangażowaniu – do lepszej przyszłości.
 
5. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Powyższy dokument został stworzony, aby zapewnić naszym wychowankom harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

 
 
 
UPOWAŻNIENIA/ZGODY  :
 
 
6. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA