Samorządowe Przedszkole Nr 180

DYŻUR WAKACYJNY 2024

..................................................................................................................................

aktualizacja 25.03.2024r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 180  informuje, że rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci z P 180 zakończyła się, przyjęte zostały dzieci zapisane od numeru 1 do 100

  Placówka nie posiada wolnych miejsc, tym samym nie będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci z innych placówek

W związku z dużym zainteresowaniem zapisami na wakacje, w razie rezygnacji proszę o przysłanie e-maila na adres: p180@mjo.krakow.pl w temacie wpisując "dyżur wakacyjny - rezygnacja",

..................................................................................................................................

DYŻUR WAKACYJNY 2024

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w sierpniu.

poniżej załączam harmonogram przerw wakacyjnych w samorządowych przedszkolach w okresie lipiec - sierpień 2024.

harmonogram przerw wakacyjnych

 

ZASADY:

O zapisach do przedszkola decyduje dyrektor danej placówki.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Pierwszeństwo mają dzieci z naszego przedszkola, których deklarację będzie można składać w dniach 18-22.03.2024r.  -  decyduje kolejność zgłoszeń. 

Natomiast dzieci z innych placówek będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc z uwzględnieniem zasad w następującej kolejności:

  • dzieci, których placówka znajduje się w dzielnicy XII i pozostaje zamknięta przez dwa miesiące.;
  • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola;
  • dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa;
  • pozostałe dzieci,

* Decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia złożone/przesłane przed lub po wskazanych terminach nie będą brane pod uwagę podczas ustalenia kolejności zgłoszeń!!!)

 

Wypełnione wnioski, potwierdzone przez przedszkole macierzyste (pieczątka przedszkola macierzystego) składać należy elekronicznie poprzez wysłanie skanu karty zapisu na pocztę (p180@mjo.krakow.pl) od 2.04.2023r. od godz. 8.00  do 5.04.2023r. do godz.15.00  w temacie maila wpisując:  dyżur wakacyjny 2024

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest dokonanie wpłaty do 15 czerwca 2024r.. Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

TERMINARZ:

Zgłoszenia dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 180 w roku szkolnym 2023/2024 będą przyjmowane w dniach 18-22.03.2024r.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny dzieci z innych placówek będą przyjmowane od 2.04.2024r. od godz. 8.00  do 5.04.2024r. do godz.15.00

do 12 kwietnia 2024r.  – analiza złożonych wniosków

17 kwietnia 2024r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola na sierpień 2024r.

 

ODPŁATNOŚĆ

Stawka żywieniowa w okresie wakacji wynosić będzie (zostanie ustalona w późniejszym terminie):

1 posiłek -  7,5 zł (obiad)

2 posiłki -    12 zł (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)

3 posiłki -    15 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

Stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,65 gr
  • dla rodzin objętych programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,65 gr
  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

 

DRUKI ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY DO POBRANIA:

1. DEKLARACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA: druk do pobrania

2. KARTA ZAPISU DLA DZIECI Z INNYCH PLACÓWEK *:  druk do pobrania


* w pkt. 8 Karty zapisu wymagana jest pieczątka z przedszkola do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2023/2024