Samorządowe Przedszkole Nr 180

ODPŁATNOŚĆ

 
 
 
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
 
 
 

Informację o odpłatności można uzyskać osobiście w przedszkolu, w godz. 8-16  lub wysyłając sms na numer 660 637 237

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie do 5-ciu godzin dziennie w godz. 8.00 - 13.00

 

Na podstawie uchwały  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2023r.:

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,65 gr

  • dla rodzin objetych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,65 gr

  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

 

 

Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej obowiązuje do dnia w którym upływa termin ważności Karty.

Rodzice chcący korzystać z ulg i zniżek wynikających z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu.

Niespełnienie tego obowiązku skutkuje zmianą wysokości opłaty za przedszkole

*   Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

 

 

Stawka żywieniowa :

3 posiłki

15,00 zł

2 posiłki

12,00 zł

1 posiłek

7,50 zł

 

Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole do 14 każdego następnego miesiąca.

 

NR KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:
 

33 1020 2892 0000 5702 0590 5460
MCOO KRAKÓW ul. Ułanów 9
Samorządowe Przedszkole Nr 180
z dopiskiem: opłata za (imię i nazwisko dziecka)

 

OPŁATĘ ZA RODZEŃSTWA PROSZĘ WPŁACAĆ OSOBNO !!!!

 

  *************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Brak dodanych wpisów