Menu
Strona głowna  /  DYŻUR WAKACYJNY 2022
DYŻUR WAKACYJNY 2022

aktualizacja 10.05.2022r.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 180  informuje, że rekrutacja na dyżur wakacyjny została zakończona, placówka nie posiada wolnych miejsc i nie prowadzi zapisów na listy rezerwowe.

Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone przy wejściu do przedszkola, rodzice dzieci przyjętych z innych placówek zostaną poinformowani telefonicznie do 11 maja 2022r.

W przypadku rezygnacji z uczęszczania do przedszkola w sierpniu, proszę o przysłanie e-maila na adres: p180@mjo.krakow.pl w temacie wpisując "dyżur wakacyjny - rezygnacja"

 

aktualizacja 15.04.2022r.

Na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli pozostały 4 wolne miejsca.

Skan karty zapisu można składać drogą mailową na adres:  p180@mjo.krakow.pl (w temacie maila proszę wpisać: "dyżur wakacyjny 2022")

..................................................................................................................................

DYŻUR WAKACYJNY 2022

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w sierpniu.

 

Opracowany został harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec - sierpień 2022. Poniżej link do harmonogramu oraz pismo Pani Anny Domańskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Rodziców Dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych w Krakowie.

 

Pliki do pobrania:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_rodzicow/257186,2156,komunikat,harmonogram_pracy_samorzadowych_przedszkoli_w_okresie_lipiec_-_sierpien_2022.html

 

ZASADY:

O zapisach do przedszkola decyduje dyrektor danej placówki.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Pierwszeństwo  mają dzieci z naszego przedszkola, natomiast dzieci z innych placówek będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc z uwzględnieniem zasad:

  • kolejność zgłoszeń
  • pierwszeństwo dla dzieci, których placówka pozostaje zamknięta przez dwa miesiące.

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

TERMINARZ:

Zgłoszenia dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 180 w roku szkolnym 2021/2022 będą przyjmowane w dniach 1-8.04.2022r.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny dzieci z innych placówek będą przyjmowane w dniach od 25-29.04.2022r.

2-9 maj 2022r.  – analiza złożonych wniosków

10 maj 2022r. godz. 11.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na sierpień 2022 r.

 

ODPŁATNOŚĆ

Stawka żywieniowa w okresie wakacji wynosić będzie:

1 posiłek -  6 zł (obiad)

2 posiłki - 9,60 zł (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)

3 posiłki - 12,00 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

Stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objętych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

 

DRUKI ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY DO POBRANIA:

1. DEKLARACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA: 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/deklaracja-dzieci-kontynuujacych-wakacje-2022.pdf

 

2. KARTA ZAPISU DLA DZIECI Z INNYCH PLACÓWEK *: 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/karta-zapisu-na-dyzur-wakacje-2022.pdf


* w pkt. 8 Karty zapisu wymagana jest pieczątka z przedszkola do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2021/2022

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-10