To takie proste!
Strona głowna  /  Kontakt
 
 
ZAJECIA DODATKOWE  i INNOWACJE PEDAGOGICZNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

 

aktualizacja 30.04.2020r.

* W związku ze wstrzymaniem przez Gminę środków na finansowanie wszelkich form zajęć realizowanych przez
podmioty zewnętrzne, niektóre zajęcia dodatkowe (oznaczone gwiazdką * ) nie będą prowadzone do odwołania.
 
 
 
 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI:       
 
 
 
Lekcje języka angielskiego są dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy i odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Nowatorski program nauczania  sprawia, że nauka języka angielskiego staje się także doskonałą zabawą. Na zajęciach wykorzystywane są takie elementy jak gry, zabawy i piosenki.
Zajęcia prowadzą wyznaczone panie w poszczególnych grupach wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
 
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 
Zajecia kompensacyjno-korekcyjne dla prawidłowego rozwoju i korekcji wad postawy. Gimnastykę we wszystkich grupach prowadzi p. Kasia.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg harmonogramu grup.
 
 
 
 
KOŁO MATEMATYCZNE 

 

 
Zabawy matematyczne dla ,,Mądrych głów"; czyli zajęcia dla dzieci, których poziom wykracza poza podstawę progarmową dla przedszkoli.
Prowadzą je nauczycielki na grupach: IV, V, VI  (2 x w miesiącu) .
 
 
 
LEKCJE RELIGII
 
Odbywają się 1 raz w tygodniu w środę w grupie V, VI  w godzinach od  9.00 - 10.00
 
 
 
 
ZESPÓŁ WOKALNO-TANECZNY "ISKIERKI" / zawieszone do odwołania*
 
 

Jednym z głównych zadań, jakich zespół się podejmuje to reprezentowanie przedszkola na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach muzyczno – tanecznych organizowanych na szczeblu miejskim oraz osiedlowym. Ponadto zespół występuje podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych i dni otwartych i na festynach rodzinnych. 

Dobór repertuaru zależy od tematyki konkursów i występów, jednak wybierane są najczęściej utwory znane i lubiane przez dzieci, po opracowaniu ruchowym i tanecznym utworu. 

Celem działalności jest :
 • rozwijanie zaintersowań muzycznych dzieci
 • wprowadzenie dzieci w świat muzyki,
 • uwrażliwienie dziecka na muzykę,
 • rozwijanie potrzeby podejmowania działań samodzielnych i w grupie,
 • wyzwalanie w dzieciach  naturalnej radości ekspresji poprzez śpiew i taniec,
 • przyzwyczajanie dzieci do pokonywania tremy przed publicznym występem oraz prezentowania innym swoich osiągnięć wokalnych i tanecznych,
 • wdrażanie do pracy w zespole
 
 Razem z dziećmi uzdolnionymi ruchowo tańczą i śpiewają: p. Kasia i p. Ewa.  Zajecia odbywają się w środy
 
 
 
 
  ZUMBA DLA DZIECI/ zawieszone do odwołania *
 
Zajęcia z instruktorem przy muzyce, które rozwijają ekspresję taneczno-ruchową dzieci, zachęcają do aktywności. Odbywają się 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
 
 
  ZAJĘCIA RYTMICZNE/zawieszone do odwołania *
 
Zajęcia prowadzone są przez panią Ewę  - 1 raz w tygodniu w środy wg ustalonego harmonogramu; we wszystkich grupach przedszkolnych.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

 • rozwijanie muzykalności dzieci
 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form - zabawy ruchowe przy muzyce; naukę piosenek; grę na instrumentach w czasie zabaw, piosenek i tańców; zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej; naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci; zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH OKRO

Zajęcia prowadzi pani Marta Kuchnik. Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców dziecka uczęszczającego na terapię po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze specjalistą pod numerem  505 107 257. Konsultacje odbywają się w dniu realizacji zajęć dziecka.

 

 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWEFormularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść