Menu
Strona głowna  /  Kontakt
 
 
ZAJECIA DODATKOWE 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI -  we wszystkich grupach        

 
Lekcje języka angielskiego są dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy i odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Nowatorski program nauczania  sprawia, że nauka języka angielskiego staje się także doskonałą zabawą. Na zajęciach wykorzystywane są takie elementy jak gry, zabawy i piosenki.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 
 
  

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - we wszystkich grupach

 
Zajecia kompensacyjno-korekcyjne dla prawidłowego rozwoju i korekcji wad postawy. Gimnastykę we wszystkich grupach prowadzi p. Kasia.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg harmonogramu grup.
 
 
 
 
ZUMBA KIDS - we wszystkich grupach
 
Zajęcia prowadzone przez Studio Ruchu NEW MOVE przez p. Aleksandrę. Mają na celu rozwijać i zaspokajać naturalną ekspresję muzyczno-ruchową dzieci w każdym wieku. Lekcje odbywają się w czwartki wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
   
 
ZAJĘCIA RYTMICZNE  - we wszystkich grupach 
 
Towarzyszy im atmosfera zabawy, a głównym celem jest: rozwijanie muzykalności dzieci, zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Odbywa się w formie zabaw ruchowych przy muzyce; naukę piosenek; grę na instrumentach, improwizacje ruchowe i muzyczne; naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci; zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).
 
Zajęcia prowadzone są przez panią Ewę 1 raz w tygodniu ( w środy ) wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
LEKCJE RELIGII
 
Odbywają się 1 raz w tygodniu w grupie V, VI  wg ustalonego harmonogramu
 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 
 
 INNOWACJE PEDAGOGICZNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 
 
Głównym założeniem prowadzonych przez nauczycieli innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego poznawania świata, odkrywania ciekawych rzeczy, zdobywania nowych doświaczeń. Tworząc innowację pedagogiczną mamy świadomość, iż obowiązkiem nauczyciela jest rozbudzenie ciekawości u dziecka oraz zachęcenie go do poznawania otaczającego świata. 
 

w gr. II

 KÓŁKO KULINARNE „AKADEMIA MAŁEGO KUCHARZA”

zajęcia prowadzi p. Dorota

KÓŁKO PLASTYCZNE „MAŁY ARTYSTA”

zajęcia prowadzi p. Ania

 -----------------------------------------------------------------------------------

w gr. III

 ZESPÓŁ WOKALNO -TANECZNY „ISKIERKI”

zajęcia prowadzi p. Kasia

-----------------------------------------------------------------------------------

w gr. IV

KÓŁKO MATEMATYCZNE  „MAŁY MATEMATYK”

zajęcia prowadzi p. Agata

 KÓŁKO PLASTYCZNE „MAŁY ARTYSTA”

zajęcia prowadzi p. Gosia

 -----------------------------------------------------------------------------------

w gr. V

 TEATRZYK KAMISHIBAI „ MAŁE PUDEŁKO – DUŻE MOŻLIWOŚCI”

zajęcia prowadzi p. Lesia

-----------------------------------------------------------------------------------

 w gr. VI

 KÓŁKO MATEMATYCZNE  „CIEKAWA MATEMATYKA”

zajęcia prowadzi p. Marzena

 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWEFormularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść