To takie proste!
Strona głowna  /  Kontakt
 
 
ZAJECIA DODATKOWE  i INNOWACJE PEDAGOGICZNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
 
 
 
ZESPÓŁ WOKALNO-TANECZNY "ISKIERKI"
 
 

Jednym z głównych zadań, jakich zespół się podejmuje to reprezentowanie przedszkola na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach muzyczno – tanecznych organizowanych na szczeblu miejskim oraz osiedlowym. Ponadto zespół występuje podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych i dni otwartych i na festynach rodzinnych. 

Dobór repertuaru zależy od tematyki konkursów i występów, jednak wybierane są najczęściej utwory znane i lubiane przez dzieci, po opracowaniu ruchowym i tanecznym utworu. 

Celem działalności jest :
 • rozwijanie zaintersowań muzycznych dzieci
 • wprowadzenie dzieci w świat muzyki,
 • uwrażliwienie dziecka na muzykę,
 • rozwijanie potrzeby podejmowania działań samodzielnych i w grupie,
 • wyzwalanie w dzieciach  naturalnej radości ekspresji poprzez śpiew i taniec,
 • przyzwyczajanie dzieci do pokonywania tremy przed publicznym występem oraz prezentowania innym swoich osiągnięć wokalnych i tanecznych,
 • wdrażanie do pracy w zespole
 
 Razem z dziećmi uzdolnionymi ruchowo tańczą i śpiewają: p. Kasia i p. Ewa.  Zajecia odbywają się w środy
 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI:       
 
 
 
Lekcje języka angielskiego są dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy i odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Nowatorski program nauczania  sprawia, że nauka języka angielskiego staje się także doskonałą zabawą. Na zajęciach wykorzystywane są takie elementy jak gry, zabawy i piosenki.
Zajęcia prowadzą wyznaczone panie w poszczególnych grupach wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
 
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 
Zajecia kompensacyjno-korekcyjne dla prawidłowego rozwoju i korekcji wad postawy. Gimnastykę we wszystkich grupach prowadzi p. Kasia.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg harmonogramu grup.
 
 
 
 
KOŁO MATEMATYCZNE 

 

 
Zabawy matematyczne dla ,,Mądrych głów"; czyli zajęcia dla dzieci, których poziom wykracza poza podstawę progarmową dla przedszkoli.
Prowadzą je nauczycielki na grupach: IV, V, VI  (2 x w miesiącu) .
 
 

 

  ZUMBA DLA DZIECI
 
Zajęcia z instruktorem przy muzyce, które rozwijają ekspresję taneczno-ruchową dzieci, zachęcają do aktywności. Odbywają się 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
  ZAJĘCIA RYTMICZNE
 
Zajęcia prowadzone są przez panią Ewę  - 1 raz w tygodniu w środy wg ustalonego harmonogramu; we wszystkich grupach przedszkolnych.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

 • rozwijanie muzykalności dzieci
 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form - zabawy ruchowe przy muzyce; naukę piosenek; grę na instrumentach w czasie zabaw, piosenek i tańców; zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej; naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci; zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

 
 
 
 
LEKCJE RELIGII
 
Odbywają się 1 raz w tygodniu w środę w grupie VI  w godzinach od  9.00 - 10.00
 

 

 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH OKRO

 

UWAGA  !!!   Z POWODU WYCZERPANIA FUNDUSZY - ZAJĘCIA Z OKRO AKTUALNIE SIĘ NIE ODBYWAJĄ  

 

Zajęcia prowadzi pani Marta Kuchnik. Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców dziecka uczęszczającego na terapię po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze specjalistą pod numerem  505 107 257. Konsultacje odbywają się w dniu realizacji zajęć dziecka.

 

 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWEFormularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść