To takie proste!
Strona głowna  /  W TYM TYGODNIU ...
W TYM TYGODNIU ...

 

 

  (  * Informacja - termin czerwcowej wycieczki został zmieniony na maj )

 

 

 

 

 

 

           GRUPA I  

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

 

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
Rozwijanie zainteresowania książką. Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia. Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez N. Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek. Odróżnianie dobra od zła. Wspólne tworzenie bajki. Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki. Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci. Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe. Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

 

W DAWNYCH CZASACH
Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami. Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo. Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Rysowanie węglem. Poznawanie i określanie właściwości soli. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne. Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw                z plasteliną. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

 

WYNALAZKI
Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów. Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają. Skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków. Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji. Zapoznanie z historią żarówki.

 

W SKLEPIE
Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy. Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.  Wzbogacenie słownictwa                   o wyrazy związane z branżami sklepów Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych


    ...........................................................................................................................................

 

 

           GRUPA II 

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

 

    1. Bajki i bajeczki
    2. Dzień i noc
    3. Lubimy koty
    4. Dawno, dawno temu

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Uświadamianie następstwa dnia i nocy. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.  Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 

 ................................................................................................................................................

 

 

               GRUPA III

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

 

1. Kolorowa matematyka 
2. Spotkanie z bajką
3. Opiekunowie zwierząt
4. Kiedy patrzę w niebo

 

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Wzmacnianie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, ocenianie zachowań bohaterów z różnych bajek, swobodne wypowiedzi dzieci na zadany temat. Rozwiązywanie zagadek słownych. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej. Rozwijanie pamięci wzrokowej. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.  Zabawy matematyczne. Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej. Tworzenie improwizacji ruchowych. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania historyjek obrazkowych oraz opowiadania treści bajek; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole. Na podstawie opowiadania pt. „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” poznanie warunków potrzebnych do życia niektórym ptakom i zwierzętom w czasie zimy. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w celu poznania niektórych gatunków ptaków zimujących w Polsce. Dokarmianie ptaków; segregowanie pokarmu dla poszczególnych ptaków. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem. Nazywanie pór dnia : rano, południe, wieczór. Zabawy, zagadki, opowiadania o tematyce związanej z kosmosem, wzbudzanie zainteresowań planetami oraz Układem Słonecznym. Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości. Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 

                  GRUPA IV 

 

27.II CZWARTEK WYJŚCIE OK. GODZ. 10.30 DO SP NR 111 NA SPEKTAKL

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

28.II (PIĄTEK ) WARSZTATY PLASTYCZNO-TEATRALNE PT.,, BAJKI NA WARSZTATCIE - JAŚ I MAŁGOSIA"

 

 

1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE
2. KARNAWAŁ
3. W DAWNYCH CZASACH i BAŚNIACH
4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej. Rozwijanie pamięci wzrokowej. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności. Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji. Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej. Rozwijanie umiejętności improwizowania. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach
 

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 
         GRUPA V

 

 

27.II CZWARTEK WYJŚCIE OK. GODZ 10.30 DO SP NR 111 NA SPEKTAKL 

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

28.II (PIĄTEK ) WARSZTATY PLASTYCZNO-TEATRALNE PT.,, BAJKI NA WARSZTATCIE - JAŚ I MAŁGOSIA"

 

 

 

1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE
2. KARNAWAŁ
3. W DAWNYCH CZASACH i BAŚNIACH
4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej. Rozwijanie pamięci wzrokowej. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności. Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji. Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej. Rozwijanie umiejętności improwizowania. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach
 

...................................................................................................................................

 

 

      GRUPA VI

 

 

25. II ( WTOREK ) WARSZTATY CERAMICZNE W DK. PODGÓRZE. WYJŚCIE OK 9.30 

 

27.II CZWARTEK WYJŚCIEOK. 10.30 DO SP NR 111 NA SPEKTAKL 

 

27.II ( CZWARTEK ) STRAŻ MIEJSKA - SPEKTAKL PT.,, W KRÓLESTWIE ZAKRĘCONEGO CZASU - CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH"

 

 

28.II (PIĄTEK ) WARSZTATY PLASTYCZNO-TEATRALNE PT.,, BAJKI NA WARSZTATCIE - JAŚ I MAŁGOSIA"

 

 

 

W krainie muzyki
Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu  graficznego. Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej.  Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem. Utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach),rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli.  Rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów.  Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”. Doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter, rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.  Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego.

 

Wśród malarzy i rzeźbiarzy
Wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka.  Odczuwanie dumy i zadowolenia z tworzenia i prezentowania swojej twórczości. Podejmowanie próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter, wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów. Rozwijanie zdolności do zauważania subtelnych różnic między przedmiotami, kształtami, wzorami (w tym literami).  Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”. Utrwalenie umiejętności przeliczania w przód i wspak w zakresie 10, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

 

W teatrze
Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych.  Stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci. Nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas przygotowywania występu na występy zimowe. Wprowadzenie znaków „+” i „–”.  Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach.  Wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości. Poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym.  Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”.  Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter. Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci.

 

Mali artyści to my!
Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką. Wdrażanie do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania występów.  Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem.  Wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy.  Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas występów w przedszkolu. Rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter.  Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak od dowolnej liczby.  Nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”. Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-26