To takie proste!
Strona głowna  /  W TYM TYGODNIU ...
W TYM TYGODNIU ...

 

 

06.04.2020

 

KOCHANI RODZICE  - SERDECZNIE ZAPRASZAMY WAS i DZIECIAKI DO WSPÓŁNEGO OGLĄDANIA ZDJĘĆ Z PRZEDSZKOLA.

GALERIA ZDJĘĆ ZOSTAŁA UAKTUALNIONA  :)

 

 

Drodzy Rodzice, pytanie brzmi :

czy trzeba chwalić rysunki dzieci? a jeśli tak, to co powiedzieć ? czy wystarczy: ,, piękny", ,,ślicznie narysowałaś"? - ile razy można powtarzać te same pochwały? .... Proponuję obejrzeć 4 minutowy filmik, gdzie znajdziecie prostą odpowiedź na powyższe pytania: https://www.youtube.com/watch?v=7Zcf_jjsojA

 

Wejdź w link poniżej i baw się z mamą, tatą albo rodzeństwem  ????

https://wordwall.net/embed/0eaf763bf79c4b279684c75556e0ef05?themeId=52&templateId=8

     PIOSENKA  na bieżący tydzień pt.,, Znaki wielkanocy"   https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

 

PŁYTOTEKA ,,BLIŻEJ PRZEDSZKOLA"

Drodzy Rodzice, przekazujemy możliwość korzystania z kolejnej płyty dla dzieci - tym razem na miesiąc kwiecień. Płta obejmuje piosenki do zabawy i nauki języka angielskiego. 
Wejdź na stronę „Moja płytoteka”   https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytotekazaloguj się i wciśnij : DODAJ KOD i wpisz kod: bpkwiecein, który odblokuje dostęp do płyty.  * dostęp jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu na stronie www.blizejprzedszkola.pl

 

TEATR KULTURESKA 
chcielibyśmy podzielić się z Państwem darmowym autorskim audiobookiem dla dzieci, tematyka ekologiczna, słuchowisko pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”. 
To teatr wyobraźni - można przenieść się do teatru nie ruszając się z domu :)  Audiobook można odsłuchać: https://youtu.be/o7ITdA3PZOw

 

30.03.2020

     Na dobry początek tygodnia polecamy piosenki dla gr I, II   https://www.youtube.com/watch?v=pKzPk-vFIag

a tutaj piosenki dla grup III, IV, V, VI   https://www.youtube.com/watch?v=3c17fNjUoa0

 

 

Drodzy Rodzice !

życzymy Wszystkim duuużo zdrowia, jesli jednak pojawią się niepokojące Was objawy załączamy tabelę, która może być pomocna

       http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/objawy-chorobowe.pdf

 

 


 

 

 

 

 

        GRUPA I                                                                                                                                                                               

 

 

W razie pytań proszę pisać na adres p180misie@gmail.com

 

Wielkanoc
Wzmacnianie więzi rodzinnych, zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania. Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą, określeń: pisanka, kraszanka, święconka. Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek. Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę, zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę. Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych. Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek. Liczenie w dostępnym zakresie. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

 

Dbamy o naszą planetę
Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.  Porównywanie liczebności zbiorów. Rozwijanie motoryki małej  Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę. Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.  Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

 

Tajemnice książek
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek, rozwijanie zainteresowania książkami. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń.  Doskonalenie umiejętności liczenia.  Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia

 

Zabawy na krakowskim rynku
Poznanie tradycyjnych zabaw ludowych z regionu krakowskiego. Doskonalenie stosowania liczebników głównych oraz wprowadzenie liczebników porządkowych.  Układanie sekwencji rosnących   i malejących. Rozpoznawanie zabytków starego miasta.  Kształtowanie myślenia przyczynowo skutkowego w oparciu   o legendę pt: „O smoku wawelskim”

 

                                                                                                                                                                                                                                                


    ...........................................................................................................................................

 

           GRUPA II                                                                                                                                        

 

 

 

Proszę kontaktować się przez adres p180krasnale@gmail.com.

 

 

1. Poznajemy tradycje świąt wielkanocnych
2. Egzotyczne spotkania

Wzbogacanie wiedzy poszerzenie słownictwa związanego z Wielkanocą. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt. Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania utworów literackich i rozmawiania na temat ich treści. Ćwiczenie umiejętności zabierania głosu w rozmowie i odpowiadania na pytania. Rozwijanie umiejętności matematycznych. Rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych.

 

Materiały do pobrania: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/tydzien-2-grupa-ii-czesc-1(2).docx

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/tydzien-2-grupa-ii-czesc-2.docx

 

  

    

 ................................................................................................................................................

 

 

               GRUPA III

 

 

 

Proszę kontaktować się przez adres p180zajaczki@gmail.com 

 

 

Święta Wielkanocne

Słuchanie opowiadań, wierszyków o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi, poznanie świątecznych tradycji, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat. Rozwiązywanie zagadek słownych. Sprawne przeliczanie elementów w zbiorze, kontynuowanie rytmów, łączenie obrazków w pary, klasyfikowanie przedmiotów. Wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej (łączenie kropek, kreślenie po śladzie, koloro-wanie w konturze). Uczestniczenie w przygotowaniach do Świąt (porządki świąteczne, pomoc w przygoto-waniu posiłków, przygotowanie świątecznych dekoracji).

 

Wiosna wokół nas
Obserwacja przyrody budzącej się do życia na wiosnę, pielęgnacja i obserwowanie domowych upraw ziół i kwiatów. Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby, synteza sylabowa. Doskonalenie sprawności manualnej – wycinanie, klejenie, rysowanie. Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi (składanie obrazków z części, od-najdywanie różnic na obrazkach). Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania, klasyfikowania, układa-nie historyjek obrazkowych. Wyszukiwanie na obrazkach i nazywanie kwiatów, owadów, zjawisk przyrodniczych

 

Zwierzęta w wiejskim gospodarstwie
Nazywanie zwierząt hodowanych w gospodarstwie oraz ich młodych, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta. Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem dostępnych materiałów. Zabawy matematyczne: przeliczanie, łączenie w pary, tworzenie zbiorów. Rozwiązywanie i samodzielne układanie zagadek słownych na temat zwierząt w gospo-darstwie. Zabawy ruchowe rozwijające koordynację oraz sprawność fizyczną


Polska – moja ojczyzna
Wyjaśnianie znaczenia pojęcia ojczyzna, przypomnienie symboli narodowych (flaga, hymn, godło). Śpiewanie pierwszej zwrotki hymnu narodowego. Posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem, adresem –  poznanie zasad bezpie-czeństwa w ich stosowaniu (komu można podawać informacje dotyczące swojego ad-resu, imienia i nazwiska). Uroczyste obchody Święta Flagi.

 

 

  ................................................................................................................................................

 

           GRUPA IV 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: p180tygryski@gmail.com

 

 

1. Pracowita wiosna
2. Święta Wielkanocne
3. Na wsi
4. Chronimy środowisko 
5. Kto Ty jesteś? 


Poznawanie zwyczajów wielkanocnych własnego regionu i ogólnopolskich. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Propagowanie postawy proekologicznej. Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora. Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga. Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek. Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję. Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie. Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 

Karty pracy od str. 20-22, materiały do pobrania : 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/propozycje-gr-iv-na-30032020.doc

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/propozycje-gr-iv-na-31032020.doc

Polecamy także stronę  https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wiosna-587

 

 Język angielski : http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/jezyk-angielski-propozycje-zabaw-dla-gr-iv.pdf

 

 

  ................................................................................................................................................

 
         GRUPA V

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową :  p180zabki@gmail.com

 

 

1. Praca rolnika 
2. Święta Wielkanocne
3. Zabawy sensoryczne - zmysły
4. Chronimy środowisko 
5. Kto Ty jesteś? 


Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Poznawanie zwyczajów wielkanocnych własnego regionu i ogólnopolskich. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zmysłów,  jak o nie dbać i z nich korzystać w pracy i zabawie. Propagowanie postawy proekologicznej. Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora. Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga. Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek. Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję. Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie. Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

...................................................................................................................................

 

      GRUPA VI

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu : p180kangurki@gmail.com

 

 

Wiosna w parku i ogrodzie
Wprowadzenie litery H: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Podawanie nazw ptaków i kwiatów związanych z nadejściem wiosny. Założenie zielonej hodowli. Poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku z nową porą roku. Poznanie zwiastunów wiosny. Wyrażenie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej. Wielkanoc- tradycje, symbole i zwyczaje.

 

Obserwujemy pogodę
Opisywanie pogody typowej dla poszczególnych pór roku, przyporządkowywanie symbolu pogody do pory roku. Pozytywna i niszczycielska rola wiatru. Poznanie znaczenia „ubierać się na cebulkę”; dopasowywanie stroju do pogody. Wyjaśnienie zjawiska powstawania tęczy. Utrwalenie liter, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

 

Jak mądrze korzystać z technologii
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem. Poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej  mu życie. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów . Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia.

 

Mali odkrywcy
Poznanie ciekawostek o ślimakach. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem działań okienkowych. Czytanie prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter. Odczytywanie rebusów obrazkowo-literowych. Doskonalenie umiejętności pisania poznanych liter- ćwiczenia grafomotoryczne. Świat mrówek- ich wygląd i zwyczaje, zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę dla środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-08