To takie proste!
Strona głowna  /  W TYM TYGODNIU ...
W TYM TYGODNIU ...

 

 

 

18. XII ( środa ) WIGILIA W PRZEDSZKOLU - uroczyste spotkanie dzieci i pracowników przedszkola z okazji świąt Bożego Narodzenia. Prosimy o przygotowanie odświętnych strojów 

 

 

Jak co roku zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnego ubierania choinki.Mamo, tato ! Zróbcie razem z dzieckiem ozdobę i zawieście ją na choince, która stanie w holu przedszkola 16 grudnia. Prosimy o nie przynoszenie łańcuchów - zrobimy je w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

           GRUPA I  

 

9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

 

 

    ...........................................................................................................................................

 

 

           GRUPA II 

 

9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

18. XII (środa) o godz. 15.30 dzieci z grupy II zapraszają rodziców na spotkanie przy choince

 

 

 

 1. Chodzi listonosz
 2. Goście za oknem
 3. Choinkowe ozdoby
 4. Spotkanie przy wigilijnym stole

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Zestawy ćwiczeń porannych. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.
 


 ................................................................................................................................................

 

 

               GRUPA III

 

9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

 

Już blisko zima – ubieramy się ciepło
- wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
- rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
- zapoznanie z zawodem krawcowej oraz szewca – poznanie ich atrybutów
- klasyfikowanie ubrań oraz guzików według różnych cech (zimowe, letnie, wzory, kolory, kształty)
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz sprawności manualnej (nawlekanie nitki na igłę, przewlekanki, nawlekanie koralików na sznurki itp.)
- spotkanie ze Świętym Mikołajem (nauka piosenki o Świętym Mikołaju, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w czasie wizyty  wyjątkowego gościa).


Choinkowe ozdoby
- kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia (w szczególności tradycji ubierania choinki)
- rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
- ubieranie choinki w sali przedszkolnej, dbanie o jej odpowiedni wygląd, własnoręczne przygotowanie ozdób choinkowych, zmiana dekoracji naszej sali
- zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych
- udział w przygotowaniach do świątecznego spotkania z rodzicami


Spotkanie przy wigilijnym stole
- aktywny udział w tworzeniu świątecznej atmosfery poprzez śpiewanie kolęd, pieczenie pierniczków i ich ozdabianie
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
- kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych
- zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia
- podejmowanie samodzielnych prób nakrywania do stołu wigilijnego
- degustacja potraw świątecznych przygotowanych przez panie kucharki w przedszkolu
- wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem 

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 

                  GRUPA IV 


9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

10.XII ( WTOREK ) WARSZTATY CERAMICZNE, WYJŚCIE OK. GODZ. 9.00

 

 

1.  ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

2.  ZWIERZĘTA ZIMĄ

3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE 

4.  ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 


Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania w wyrazach głosek: k, u. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 
         GRUPA V

 

9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

 

1.  ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

2.  ZWIERZĘTA ZIMĄ

3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE 

4.  ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 


Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania w wyrazach głosek: k, u. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

...................................................................................................................................

 

 

  GRUPA VI  

 

9.XII ( PONIEDZIAŁEK ) SPOTKANIE BARBÓRKOWE Z GÓRNIKIEM 

 

 

MOJA RODZINA
Wprowadzenie litery D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół). Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji. Poznanie obrazu graficznego liczby 8. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak). Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej). Dodawanie i odejmowanie na konkretach Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)

 

JAK BYĆ DOBRYM DLA INNYCH
Wprowadzenie litery Y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób. Uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać). Kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie. Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach. Wprowadzenie znaków: =, <,>.

 

BOŻE NARODZENIE
Zachęcanie do przyjmowania i wypełniania obowiązków domowych.  Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią. Układanie życzeń świątecznych; utrwalenie znajomości własnego adresu. Rozwijanie słuchu fonematycznego- dzielenie słów na sylaby i na głoski. Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, utrwalenie poznanych liter. 

 

ŻEGNAMY STARY ROK, WITAMY NOWY ROK
Poznanie sposobów i przyrządów wykorzystywanych do mierzenia czasu – kalendarz, zegar. Utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku oraz kolejności, w jakiej po sobie następują. Wprowadzenie i utrwalanie nazw miesięcy. Poznanie przysłów związanych z nazwami miesięcy i zjawiskami pogodowymi. Poznanie zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku w różnych miejscach na świecie. Nabywanie umiejętności składania życzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-12