Strona głowna  /  W TYM TYGODNIU ...
W TYM TYGODNIU ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GRUPA I  

 

22.I ( ŚRODA ) GODZ. 9.30 SERDECZNIE ZAPRASZAMY BABCIE i DZIADKÓW 

 

24.01 ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !

 

Przez okrągły rok
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Uświadamianie następstwa pór roku. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.


Dzień Babci i Dziadka
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny, okazywanie szacunku osobom dorosłym. Uczenie się czerpania radości z możliwości dawania i przygotowywania upominków. Uczestniczenie w uroczystościach  związanych z Dniem Babci i Dziadka. Wypowiadanie się na temat obrazków o odpowiednim stopniu trudności, ćwiczenia odbierania i rozumienia treści przekazywanych przez mimikę.


Bale, bale w karnawale
Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia. Podawanie nazw strojów balowych. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni– wykonanie maski karnawałowej. Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał. Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti. Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.


Lubimy zimę
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych. Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.    ...........................................................................................................................................

 

 

           GRUPA II 

 

24. I  ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !

 

1. Dzień Babci i Dziadka
2. Zabawy w karnawale
3. Lubimy zimę
    

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku  przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. Kształtowanie samodzielności – samodzielne ubieranie się i ustawianie w pary przed wyjściem na spacer. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych. Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych -  Dzień Babci i Dziadka. Zestawy ćwiczeń porannych. Zestawy zabaw ruchowych z elementami metody twórczego ruchu C. Orffa i R. Labana.


 ................................................................................................................................................

 

 

               GRUPA III

 

21.  I ( WTOREK )  WARSZTATY CERAMICZNE W DK. PODGÓRZE - WYJŚCIE 9.30

 

22.I ( ŚRODA ) GODZ. 11.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY BABCIE i DZIADKÓW 

 

23.I  (CZWARTEK ) WYJŚCIE GODZ. 10.30 DO DK. PODGÓRZE NA SPEKTAKL PT.,, KRÓLOWA ŚNIEGU"

 

24.01 ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !

 

W drodze  do  gwiazd
Na  podstawie  literatury  dziecięcej poznanie  tradycji związanej  z  żegnaniem  starego  roku  i  witaniem  Nowego  Roku. Oglądanie ilustracji i omówienie  urządzeń  służących  do odmierzania czasu (klepsydra, zegar, zegar słoneczny) -  dostrzeganie regularności związanych  z  upływem  czasu. Wykonanie  pracy  plastycznej „Zegar. Oglądanie  różnego  rodzaju kalendarzy; poznanie  następujących  po  sobie pór roku. Zabawy  integracyjne i  ruchowe utrwalające poznanie  kolejnych  pór  roku

 

Przysmaki  z  babcinego  garnuszka
Analiza  treści  wiersza pt. „Naczynia  kuchenne”-  określanie  przeznaczenia  poszczególnych  naczyń. Rozumienie  konieczności  przestrzegania  zasady bezpiecznego  kontaktu z urządzeniami  elektrycznymi i  gorącymi  przedmiotami. Określanie   zasady  zdrowego  żywienia. Wspólne tworzenie obrazkowego przepisu  kulinarnego. Przygotowanie  upominków  i uroczystości  dla  babci  i  dziadka  z  okazji  ich  święta.

 

Opiekunowie  zwierząt
Na  podstawie  opowiadania  pt. „O  wróbelku  Elemelku, pustym  brzuszku i rondelku”  poznanie warunków  potrzebnych do  życia  niektórym  ptakom  i  zwierzętom. Prowadzenie  obserwacji przyrodniczych w celu  poznania  niektórych  gatunków  ptaków zimujących  w  Polsce.  Dokarmianie  ptaków; segregowanie pokarmu dla  poszczególnych  ptaków,

 

Wesoła  zima
Na  podstawie  zabawy  dydaktycznej „Zimowa  loteryjka” dostrzeganie  zjawisk charakterystycznych  dla  zimy. Zapoznanie  z  zimowymi  dyscyplinami  sportowymi . Poznanie  zasad bezpiecznego  korzystania  z  uroków  zimy. Wykonanie  pracy  plastycznej „Zimowe  pejzaże” oraz  zabawy  badawcze  ze  śniegiem  i  lodem.

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 

                  GRUPA IV 

 

22.I ( ŚRODA ) GODZ. 10.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY BABCIE i DZIADKÓW

 

23.I  (CZWARTEK ) WYJŚCIE GODZ. 10.30 DO DK. PODGÓRZE NA SPEKTAKL PT.,, KRÓLOWA ŚNIEGU"

 

24.01 ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !


 

1. SKOK W NOWY ROK
2. WSZĘDZIE BIAŁO
3. BABCIA i DZIADEK
4. ZIMOWE ZABAWY


Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

  ................................................................................................................................................

 
 
 
 
         GRUPA V

 

22.I ( ŚRODA ) GODZ. 10.30 SERDECZNIE ZAPRASZAMY BABCIE i DZIADKÓW 

 

23.I  (CZWARTEK ) WYJŚCIE GODZ. 10.30 DO DK. PODGÓRZE NA SPEKTAKL PT.,, KRÓLOWA ŚNIEGU"

 

24.01 ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !

 

1. SKOK W NOWY ROK
2. WSZĘDZIE BIAŁO
3. BABCIA i DZIADEK
4. ZIMOWE ZABAWY


Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

...................................................................................................................................

 

 

      GRUPA VI

 

23.I  (CZWARTEK ) WYJŚCIE GODZ. 10.30 DO DK. PODGÓRZE NA SPEKTAKL PT.,, KRÓLOWA ŚNIEGU"

 

24.01 ( piątek ) BAL KARNAWAŁOWY - PAMIĘTAJCIE O PRZEBRANIACH !

 

NOWY ROK - MIJA CZAS
Wprowadzenie litery B: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy). Poznanie obrazu graficznego liczby 9. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak). Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej). Dodawanie i odejmowanie na konkretach. Usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku).

 

Z PAMIĘTNIKA BABCI I DZIADKA
Wprowadzenie litery N: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków. Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości. Występy dla babć i dziadków. Nabywanie wiary we własne możliwości i siły. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach .Stosowanie  znaków: =, <,>.

 

ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
Poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”. rozwijanie umiejętności pisania po śladzie znaków litero podobnych, poznanych liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter.  Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej). Utrwalenie piramidy zdrowego żywienia, wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

 

EKSPERYMENTY Z WODĄ I ŚNIEGIEM
Poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”. Rozwijanie zainteresowań badawczych. Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. Zapoznanie z pojęciami; pieniądz, moneta, banknot, waluta.  Poznanie polskich monet i banknotów. Usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-19