Menu
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 
 
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
 
 
 
Informację o odpłatności można uzyskać osobiście w przedszkolu, w godz. 8-16  lub wysyłając sms na numer 660 637 237

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie do 5-ciu godzin dziennie w godz. 8.00 - 13.00

 

 

Na podstawie uchwały  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków :

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objetych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

 

 

*  Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej obowiązuje do dnia w którym upływa termin ważności Karty.

*  Rodzice chcący nadal korzystać z ulg i zniżek wynikających z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu.

Niespełnienie tego obowiązku skutkuje zmianą wysokości opłaty za przedszkole

 

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

 

 

Stawka żywieniowa :

3 posiłki 10,00 zł
2 posiłki 8,00 zł
1 posiłek 5,00 zł

 

 

Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole do 14 każdego następnego miesiąca.

 

NR KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:
 

33 1020 2892 0000 5702 0590 5460
MCOO KRAKÓW ul. Ułanów 9
Samorządowe Przedszkole Nr 180
z dopiskiem: opłata za (imię i nazwisko dziecka)

 

OPŁATĘ ZA RODZEŃSTWA PROSZĘ WPŁACAĆ OSOBNO !!!!

 

  *************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
ODPŁATNOŚĆ