Menu
Strona głowna  /  DOKUMENTY i UPOWAŻNIENIA
DOKUMENTY i UPOWAŻNIENIA
 
 
  
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI PRZEDSZKOLA 
 
 

1. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

 
2. STATUT PRZEDSZKOLA 2022
jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i zasady jego działania
 
3. REGULAMIN ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA i TURYSTYKI
     ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
 
 
5. KONCEPCJA PRACY NA LATA 2019 - 2024
to ogólny plan działania społeczności przedszkolnej. Jest jak drogowskaz, który wskazuje kierunki pracy i rozwoju wszystkim jego członkom. Uświadamia celowość i wartość działania. Umożliwia wprowadzanie zmian i przyczynia się, przy wspólnym zaangażowaniu – do lepszej przyszłości.
 
 
6. PROCEDURA W ZAKRESIE PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM OD 1.IX.2020r. DO ODWOŁANIA
    http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/procedura-postepowania-covid-19doc.pdf
    
    OŚWIADCZENIE DO PROCEDURY
     http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/oswiadczenie-do-procedury(1).pdf
 
 
......................................................................................................................................................................................................
 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole180krakow/upowaznienie-do-odbioru-dziecka(1).docx

 

ZGODA ( DLA PORADNI ) NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ LUB LOGOPEDYCZNĄ :

aktualna zgoda do poradni

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-25